www.gyneve.lt

www.gyneve.lt

Atlikti darbai


• Svetainė sukurta naudojant „Joomla“ turinio valdymo sistemą.
• Internetinė svetainė pritaikyta mobiliajai versijai
• Aiškus, tvarkingas svetainės išdėstymas

 

Kauno medžiotojų klubo “Gynėvė” medžioklės ploto vienetas yra Raseinių miškų urėdijos Paliepių girininkijos ir Kėdainių miškų urėdijos Josvainių girininkijų, Raseinių ir Kėdainių savivaldybių teritorijoje. Medžiokllės plotų ribos - šiaurėje: riba prasideda nuo kelio Ariogala – Betygala, eina per Pagojo gyvenvietę iki kelio Ariogala – Paliepiai (ties Lenčiais). Toliau tęsiasi pagrindiniu keliu Ariogala – Paliepiai iki sankryžos su keliu Daujotai – Daujotėliai. Nuo šios sankryžos keliu per kaimą Daujotėliai iki Gynėvės upelio ir upelio vaga eina į šiaurę iki kelio Paliepiai – Pajieslys tilto ties Lapkalnio kaimu. Nuo Lapkalnio kaimo riba eina į rytus keliu į Pajieslį iki Kėdainių rajono ribos ir toliau tęsiasi iki tilto per Šušvę.

Rytuose: Riba prasideda nuo Pajieslio gyvenvietės tilto per Šušvės upę ir leidžiasi šios upės vaga žemyn iki Grinių kaimo (riba eina upės viduriu). Čia riba sukasi į vakarus ir eina keliu Josvainiai – Ariogala, kerta sankryžą į Pernaravą ir tęsiasi iki tilto per Gynėvės upę ties Gožių kaimu. Toliau ji eina Kėdainių – Raseinių rajonų riba (ties Lesčių mišku atitolsta į šiaurės rytus 200 m) iki greitkelio Kaunas – Klaipėda, autostrada tęsiasi į vakarus iki viaduko, jungiančio Lesčių – Molupių gyvenvietes, nuo jo eina vieškeliu link Molupių iki Kėdainių – Raseinių rajonų ribų susikirtimo ir šia riba tęsiasi iki Kauno raj. ribos.

      Pietuose: Medžioklės plotų riba sutampa su Kauno – Raseinių rajonų riba ir eina į vakarus link Dubysos upės, toliau tęsiasi Jurbarko – Raseinių rajonų riba iki kelio Juodaičiai – Ariogala.

Vakaruose: Kilupių – Juodaičių keliu riba eina link greitkelio Kaunas – Klaipėda, kerta ją ir tęsiasi šiaurės rytų kryptimi iki tilto per Dubysos upę, toliau jos vaga kyla į šiaurę iki kelio Ariogala – Raseiniai, kerta jį ir keliu Ariogala – Betygala eina iki sankryžos su keliu į Grajauskų ir Lenčių kaimus.

      Medžioklės plotų vienetas “Gynėvė” užima 16970,0 ha bendro ploto teritoriją, kurioje medžioklės plotai sudaro 16107,3 ha, o ne medžioklės plotai – 862,7 ha. Medžioklės plotų struktūroje miškai sudaro 3994,7 ha (24,8 %), laukai ir krūmynai – 11877,9 ha (73,7 %), vandens telkiniai – 234,7 ha (1,5 %).

      Sutinkamai su 1960 metų LTSR Medžiotojų plenumo nutarimais buvo steigiami medžiotojų būreliai su tam tikromis medžioklės plotų ribomis. Tad, šią datą ir galima laikyti MK „Gynėvė“ įkūrimo metais, tais laikais vadintas medžiotojų būreliu Nr. 18, kuriam vadovavo būrelio pirmininkas Bronius Valaitis. Viso būrelyje buvo 28 medžiotojai. 1976 metų balandžio 20 dieną šis medžiotojų būrelis susijungė su medžiotoju būreliu Nr.7, kuriam vadovavo pirmininkas Juozapas Žėkas. Nuo tos dienos šis vienetas buvo vadinamas medžiotojų būreliu Nr.7 ir jo pirmininku buvo išrinktas medžiotojas Juozapas Žėkas. Susijungus dviems klubams padidėjo medžioklės plotai, taip pat iki 60 ties išaugo ir medžiotojų skaičius būrelyje. 1992 metais medžiotojų būrelis buvo pervadintas į Kauno mežiotojų klubą „Gynėvė“, kurio pirmininku buvo išrinktas Juozapas Žėkas, kuris vadovavo klubui iki 2000 metų. Kauno medžiotojų klubo „Gynėvė“ visuotinio narių susirinkimo metų 2000 metų balandžio mėn. naujuoju klubo pirmininku buvo išrinktas Vytautas Mickevičius, kuris vadovauja klubui ir šiuo metu. 2014 metais klube buvo 57 nariai. Per sezoną organizuojama nuo 16 iki 18 variminių medžioklių. Medžioklių skaičius tykojant ir sėlinant, paukščių medžioklių skaičius yra neribojamas. Vidutiniškai per sezoną sumedžiojami 3-5 elniai, apie 100-120 šernų, 35-40 stirnų, 25-30 bebrų, 15-20 kiškių, 30-35 lapės, 5-7 usuriniai šunys, 10-15 ančių. Nuo 2013 m. vėl pradėjome medžioti briedžius.

Date

2017 m. rugsėjo 19 d.

Tags

Hobis, Klubai